หากต้องการสั่งซื้อสินค้า กับ mobionline.in.th จะต้องทำอย่างไรบ้าง ?

   ลูกค้าสามารถหาคำตอบได้ง่ายๆ เกี่ยวกับ การสั่งซื้อสินค้ากับ mobionline.in.th ได้ที่ วิธีสั่งซื้อสินค้า

 

   หากต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ ยกเลิก หรือเปลี่ยนสินค้า ต้องทำอย่างไร ?

   ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ สามารถทำได้โดย ติดต่อเรา ได้ทุกช่องทาง ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากการสั่งซื้อ

 

   หากสินค้ามีปัญหา หรือต้องการเปลี่ยนสินค้า ต้องทำอย่างไร ?

   ทางบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายรับคืนสินค้า แต่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้าเรียบร้อยโดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่            นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า

 

   หากลืมชื่อผู้ใช้ (Username) หรือรหัสผ่าน (Password) จะทำอย่างไร ?

   กรณีลูกค้าลืมชื่อผู้ใช้ (Username) หรือรหัสผ่าน (Password) สามารถ ติดต่อเรา และแจ้งปัญหา หลังจากนั้นเราจะทำการเช็คในระบบ และจะติดต่อกลับ        หาลูกค้าโดยเร็วที่สุด