ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

1. ถ้าสินค้าบกพร่องที่เกิดจากการผลิต ทางบริษัท ฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ในระยะเวา 7 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า (ต้วสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใบเสร็จและใบจัดส่งสินค้า) ภายหลังจาก 7 วันที่ได้รับสินค้า จะส่งซ่อมตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น

2. ความเสียหายสินค้าและอุปกรณ์ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

- อุปกรณ์ชำรุด,แตก,หัก,บุบ,ไหม้,บิ่น,งอ,เบี้ยว,ร้าว,หล่น,ทะลุ,มีรอยขูดขีด ที่แผงวงจร,อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เช่น จอ , Body เครื่อง, ปุ่มกดต่าง ๆ ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

- ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ , ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า,น้ำท่วม,ไฟไหม้,แผ่นดินไหว), การขนส่ง , ความเสียหายที่เกิดจากแมลง สัตว์ ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน 

- ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน

- ความผิดปกติของสินค้าต่อไปนี้ คราบกาว,คราบออกไซด์,คราบน้ำ,คราบมูลสัตว์, รอยสนิม,PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

- สภาพภายนอกของสินค้า เช่น สี รอยขีดข่วน ไม่อยู่ในการรับประกัน

3. สินค้าประเภทที่ไม่มี STICKER รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จมายืนยันกับบริษัท ฯ สินค้า ต้องมี STICKER และหมายเลขประจำตัวสินค้า (SERIAL NO......) ของบริษัท ฯ SUPPLIER รวมทั้ง SERIAL ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอยขีดชำรุด , ฉีกขาด,เลือนหรือจางหาย ,​หลุดหาย,หรือมีการแก้ไขตามที่ระบุใน STICKER รับประกันที่ติดบนตัวสินค้าถือว่าสิ้นสุดระยะประกัน

4. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า การรับประกันแบบ LIMITED LIFE TIME หรือ LIFE TIME WARRANTY ของสินค้า คือ การให้การรับประกัน สำหรับตัวสินค้าอันอาจเกิดจากความบกพร่องจากการผลิตหรือชิ้นส่วน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งจะให้การรับประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้ารุ่นนี้ยังอยู่ในสายการผลิต และทำตลาดอยู่เมื่อมีการประกาศ หยุดผลิต END OF LIFE (EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต ระยะเวลาการรับประกันเป็นไปตามที่ผู้ผลิตกำหนด